Fiziksel Koşullar ın Eğitime Etkileri

    Eğitim kurumları insanın temel fiziksel özellikleri dikkate alınmadan yapılandırılamaz. Çünkü  sınıf içinde uygulanan  yöntem, teknik ve stratejiler mükemmel dahi olsa fiziksel yeterlilik sağlanmadığı sürece  o okulda verimli bir eğitim-öğretimin gerçekleşmesini beklemek güçtür. Lütfü İlgar’ın da belirttiği çağdaş sınıf ortamının şu şekilde olması gerekir:

*    Sınıf mevcudu 30 kişiyi geçmemelidir.

*    Masa, sıra, tahta, vb. birçok öğe öğrenciye rahatsızlık vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

*    Sınıftaki ısı 20°-21°C civarında olmalıdır.

*    Sınıflar ışığın öğrencinin sol omzundan geleceği şekilde yapılmalıdır. Ayrıca sınıfta 25 lümenlik bir aydınlanma olmalıdır.

*    Pencereler oda yüzeyinin en az1/5’i kadar olmalıdır; az ışık gören sınıflar ise beyaz renkte boyanmalıdır.

*    Sınıflar 6-7 metre genişlikte ve dikdörtgen biçiminde olmalı, her öğrenciye 1,5m² lik yer bulunmalıdır.

*    Özellikle küme çalışmaları için sıra yerine masa konulmalıdır.

*    TV, video, VCD çalar, teyp, harita, broşür, pano, dolap vb. araçlar eksiksiz olmalıdır.

*    Sınıflar sürekli temizlenmeli ve havalandırılmalı, gerekirse rahatsızlık vermeyecek derecede kokulandırılmalıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !